Mikä on Kirjastolehti?

Yleistä kirjastolehdestä

Kirjastolehteä kustantaa aatteellinen kansalaisjärjestö Suomen kirjastoseura ja sitä on julkaistu kirjastojen ammattilehtenä vuodesta 1908. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Lehti jaetaan kahteen osaan. Ammattilehteen kirjoittavat pääosin kirjastoalan vaikuttajat. Yleisölehteä tekevät freelancertoimittajat, -kuvaajat ja -kuvittajat.

Kirjastolehti on suunnattu alan ammattilaisille, päättäjille ja kirjaston asiakkaille. Artikkelit käsittelevät muun muassa kirjaston palveluita, kirjallisuutta, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Lehti on aatteellisesti sitoutumaton ja kirjastojen tapaan se antaa tilaa erilaisille näkemyksille ja aatteille.

Lehti on vapaasti tilattavissa. Kirjastot hankkivat sitä kokoelmiinsa ja jaettavaksi sidosryhmilleen, päättäjille ja asiakkaille. Suomen kirjastoseuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna ja lisäksi vain jäsenille tarkoitetun ammatillisen vuosijulkaisun.

Historiaa

Kansanvalistusseura perusti Kirjastolehden ajamaan kansankirjastoasiaa, herättämään lukuhaluja ja kokoamaan tietoa kirjastoista, mm. tilastoja. Ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa 1908.

Suomen kirjastoseura perustettiin vuonna 1910 sortovuosien uhatessa kirjastotoimintaa ja Kirjastolehti siirrettiin sen julkaistavaksi. Tavoitteena oli koota alan rivit puolustamaan kirjastoa, kertoa saavutuksista ja edistää ammattitaitoa.

Taloudellisten ongelmien takia lehti jouduttiin pian yhdistämään Kansanvalistuslehteen. Se ilmestyi Kansanvalistus ja Kirjastolehti –nimellä vuodet 1921-1947. Seurat julkaisivat sitä yhdessä.

Vähitellen Kansanvalistus ja Kirjastolehden tilaajista suurin osa alkoi olla kirjastoalalta. Se johti siihen, että Kirjastolehti alkoi 1948 ilmestyä jälleen itsenäisenä Suomen kirjastoseuran julkaisuna.

Kirjastolehti uusittiin vuonna 2011 ammattilehdestä yleisölehdeksi, joka käsittelee paitsi kirjastoasioita, myös kirjallisuutta, kulttuuria laajemminkin.

Kirjastolehti Wikipediassa