Mikä on Kirjastolehti?

Kirjastolehden tietosuojasuunnitelma 5/2018

Kirjastolehden tietosuoja päivitetään uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi.

Suunnitelmaan kuuluu, että keräämme tiedot siitä, millaisia henkilötietolistoja lehden tekemisessä tarvitaan. Varmistamme, että keräämme ainoastaan lehden tekemisen kannalta välttämättömät tiedot.

Kuvaamme lehdelle tärkeitä henkilötietolistoja:

  • Lista kuvaajille ja toimittajille sovituksi maksettavista palkkioista ja hyväksyttävistä ostolaskuista (säilytetään Kirjanpitolain vaatimusten mukaan).
  • Lista toimituksen vakiintuneista avustajista.
  • Lehden tilaajien osoitteet, joiden käytöstä ja poistamisesta huolehdimme yhdessä painotalo Forssaprintin kanssa.

Varmistamme myös, että jokainen listalle kuuluva saa tarkastella tietojaan ja hävittää omat tietonsa halutessaan.

Kirjoitamme auki myös sen, millaisessa paikassa henkilötietolistoja säilytetään, kenellä on pääsy listoihin ja miten olemme huolehtineet säilytyspaikkojen tietoturvasta.

Kuvaamme ja tallennamme tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Selvitämme, millaisia muutoksia Kirjastolehden käytäntöihin pitää tehdä ja päivitämme suunnitelmaa sen mukaan.