Mikä on Kirjastolehti?

MIKÄ ON KIRJASTOLEHTI?

Kirjastoalan ammattilehti ja kirjaston käyttäjien kulttuurilehti. Lehteä julkaisee Suomen kirjastoseura, joka on kaikille avoin kansalaisjärjestö. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen saa kotiin liittymällä Kirjastoseuran jäseneksi.

LEHDEN SISÄLTÖ

Teemme juttuja ajankohtaisista, yhteiskunnallisista aiheista, jotka liittyvät usein kulttuurialaan ja kirjastoihin.

KUN TARJOAT JUTTUAIHETTA

Hyvä tapa lähestyä toimitusta on yhdistää juttuideaasi kiinnostava ihminen ja ajankohtainen aihe. Kerro myös, miksi ehdottamastasi aiheesta on tärkeää kirjoittaa juuri nyt.

Esimerkiksi näin: "Tutkija Maija Meikäläisellä on uusi näkemys tekoälystä. Hänen mukaansa tekoäly mullistaa kirjastojen arjen. Meikäläisestä tuli tutkija sattuman kautta..."

Melkein jokaista tekstiä suunnitellessa on hyvä esittää kysymys: Mikä merkitys kirjastolla on tässä jutussa?

Lisäksi kannattaa miettiä, onko jutusta hyötyä kirjaston ammattilaiselle tai käyttäjälle.

Lehteä luetaan kirjastoissa ympäri Suomea. Siksi aiheiden pitää olla sellaisia, että ne kiinnostavat valtakunnallisesti.

Lähesty meitä mieluiten idealla, ei valmiilla tekstillä!

Bonus: kerro juttuideaa tarjotessasi myös, mikä on jutun kärki, eli miten juttu lähtee liikkeelle.

TYYLI

Virkamieskielen voi unohtaa. Jutun pitää olla sellainen, että sen ymmärtää tavallinen, arkijärjellä ja uteliaisuudella varustettu lukija.

ARVOT

Noudatamme journalistin ohjeita.

JUTTUJEN PITUUDET

Lyhyt juttu ja kolumni: 2500 merkkiä (1 sivu)

Pitkä juttu: 5000 merkkiä (2 sivua)

Pidemmistä jutuista sovitaan erikseen.

PALKKIOT

Kirjastolehdesä julkaistavista jutuista maksetaan palkkio, josta neuvotellaan erikseen.

MUISTA BLOGI

Tarjoa tekstiä myös blogiimme! Julkaisemme tekstejä matalalla kynnyksellä. Blogin etu: voit kirjoittaa juuri niin pitkästi tai lyhyesti kuin haluat. www.suomenkirjastoseura.fi/blogi

Kirjastolehden verkkolehden tunnus: ISSN 2670-3580

Historiaa

Kansanvalistusseura perusti Kirjastolehden ajamaan kansankirjastoasiaa, herättämään lukuhaluja ja kokoamaan tietoa kirjastoista, mm. tilastoja. Ensimmäinen numero ilmestyi helmikuussa 1908.

Suomen kirjastoseura perustettiin vuonna 1910 sortovuosien uhatessa kirjastotoimintaa ja Kirjastolehti siirrettiin sen julkaistavaksi. Tavoitteena oli koota alan rivit puolustamaan kirjastoa, kertoa saavutuksista ja edistää ammattitaitoa.

Taloudellisten ongelmien takia lehti jouduttiin pian yhdistämään Kansanvalistuslehteen. Se ilmestyi Kansanvalistus ja Kirjastolehti –nimellä vuodet 1921-1947. Seurat julkaisivat sitä yhdessä.

Vähitellen Kansanvalistus ja Kirjastolehden tilaajista suurin osa alkoi olla kirjastoalalta. Se johti siihen, että Kirjastolehti alkoi 1948 ilmestyä jälleen itsenäisenä Suomen kirjastoseuran julkaisuna.

Kirjastolehti uusittiin vuonna 2011 ammattilehdestä yleisölehdeksi, joka käsittelee paitsi kirjastoasioita, myös kirjallisuutta, kulttuuria laajemminkin.

Kirjastolehti Wikipediassa