Mikä on Kirjastolehti?

Kirjastolehden tietosuoja

Varmistamme, että keräämme ainoastaan lehden tekemisen kannalta välttämättömät tiedot.

Lehdelle tärkeitä henkilötietolistoja:

  • Lista kuvaajille ja toimittajille sovituksi maksettavista palkkioista ja hyväksyttävistä ostolaskuista (säilytetään Kirjanpitolain vaatimusten mukaan).
  • Lista toimituksen vakiintuneista avustajista.
  • Lehden tilaajien osoitteet, joiden käytöstä ja poistamisesta huolehdimme yhdessä painotalo Forssaprintin kanssa.

Varmistamme myös, että jokainen listalle kuuluva saa tarkastella tietojaan ja hävittää omat tietonsa halutessaan.

Teemme selvityksen siitä, millaisessa paikassa henkilötietolistoja säilytetään, kenellä on pääsy listoihin ja miten olemme huolehtineet säilytyspaikkojen tietoturvasta.

Kuvaamme ja tallennamme tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Selvitämme, millaisia muutoksia Kirjastolehden käytäntöihin pitää tehdä ja päivitämme suunnitelmaa sen mukaan.

Noudatamme Kirjastolehden kustantajan Suomen kirjastoseuran tietosuojaselostetta:

Linkki tietosuojaselosteeseen