Tilausehdot

Kestotilauksen säännöt

Kestotilaus on tilaamismuoto, jossa tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, ellei tilaaja irtisano tilaustaan. Kestotilaus laskutetaan kunkin tilausjakson alussa kulloinkin voimassa olevaan kestotilaushintaan. Tilaushintojen muuttuessa myös kestotilauksen hinnat muuttuvat vastaavasti.

Peruutusoikeus

Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa kestotilauksensa määräaikaiseksi tai lopettaa tilauksen. Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitettujen lehtien hinta. Jos laskutusjakso on maksettu ennen irtisanomisen voimaantuloa, päättyy tilaus maksetun jakson päättyessä. Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse. Asiointipalvelussa tulee huomioida kulloinkin voimassa oleva tilauskausi, jonka loppuun peruutus kohdistuu.

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n nojalla oikeus peruuttaa puhelinmyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Tilaus voidaan peruuttaa myös ennen lehden saapumista.

Laskutus

Laskutamme lehtitilaukset uuden tilausjakson alussa. Jos laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, meillä on oikeus katkaista lehden lähettäminen. Myöhästyneen maksun saavuttua tilaus laitetaan uudelleen voimaan. Jos maksua ei tule lainkaan, perimme lähetettyjä lehtiä vastaavan tilausjakson osuuden hinnasta. Laskuun lisätään viivästyskorko sekä perimiskulut. Jos tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin mitä laskuun on merkitty, siirretään liikasuoritus seuraavaan tilausjaksoon tai tilausta jatketaan kyseisen summan arvosta. Tilaajan niin halutessa, maksetaan liikasuoritus takaisin vähennettynä käsittelymaksulla ja pankin veloittamalla kululla.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien.

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutokset on ilmoitettava Kirjastolehdelle (kirjastolehti.fi/tilaa/osoitteenmuutos tai kirjastolehti@fla.fi) vähintään kaksi viikkoa ennen kulloisenkin lehden ilmestymispäivää. Lehti ei vastaa väärän osoitteen takia toimittamatta jääneistä lehdistä.

REKLAMAATIOT

Lehden toimitusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä kuukauden kuluessa lehden ilmestymisestä.